Boekenwurm – Maarssen Kringloop

In Maarssen is een kringloopwinkel (De Sirkel) die ook een kleine 2e hands boeken afdeling heeft. Daar schafte ik gisteren onderstaande boeken aan:

Auteur Titel ISBN
Olga Kharitidi Meester van de Dromen 90-229-8540-7
Jan & Annie Romein De lage landen bij de zee – Een geschiedenis van het Nederlandse volk 90-214-2029-5
Annemarie van Gaal Succes – Adviezen voor een financieel onbezorgd leven 978-90-4680-699-9

Het lettertype op de omslag van “Meester van de Dromen” van Olga Kharitidi is identiek aan dat van “De Celestijnse Belofte” van James Redfield. En dat is niet zo vreemd: in beide boeken begint de hoofdpersoon aan een spirituele zoektocht die tot bepaalde inzichten zal leiden.

In “De Celestijnse Belofte” zijn dat er negen:

  1. Kritische massa : er vindt in de menselijke samenleving een nieuw spiritueel ontwaken plaats, een ontwaken dat wordt teweeggebracht door een doorslagge­vende hoeveelheid individuen die hun leven ervaren als een spirituele ontplooi-ing, een ontwikkelingsreis waarin we worden geleid door ge­heimzinnige toevalligheden.
  2. Het langere nuDit ontwaken staat voor het scheppen van een nieuw, vollediger we­reldbeeld, dat een vijfhonderd jaar oude preoccupatie met wereldse zaken en comfort vervangt. Ons ontwaken voor de toevalligheden in het leven stelt ons open voor de ware bedoeling van het menselijk leven op deze planeet en de ware aard van ons universum.
  3. Een kwestie van energie : we ervaren nu, dat we niet in een materieel universum leven, maar in een universum van dynamische energie. Bovendien kunnen wij, mensen, onze energie projecteren door onze aandacht in de gewenste richting te laten gaan (‘de energie stroomt naar waar de aandacht heengaat‘), waarbij we het tempo, waarmee de toevalligheden in ons le­ven voorkomen, verhogen.
  4. De strijd om de macht : maar al te vaak sluiten mensen zich af van deze hogere bron van deze energie en voelen zich daardoor zwak en onzeker. Om energie te ver­werven zijn we geneigd anderen te manipuleren of hen te dwingen ons aandacht en dus energie te geven. Het wedijveren om schaarse men­selijke energie is de oorzaak van alle conflicten tussen mensen.
  5. De boodschap van de mystici : onzekerheid en geweld komen ten einde wanneer we een intieme verbinding ervaren met de goddelijke energie in ons binnenste. Een ge­voel van lichtheid, opwaartse kracht en een aanhoudend gevoel van liefde is de maatstaf voor deze verbinding.
  6. Het verleden ophelderen : hoe meer we verbonden blijven, des te meer we ons er direct bewust van worden wanneer we de verbinding kwijtraken. Op die momenten wordt onze eigen speci­fieke manier, om energie bij anderen weg te halen, zichtbaar. Zodra onze manipulaties eenmaal tot ons eigen bewustzijn zijn door gedron­gen, wordt onze verbinding stabieler en dan kunnen we ons eigen groeipad in dit leven ontdekken.
  7. Je in de stroom begeven : het kennen van onze eigen levensopdracht versterkt de stroom van toevalligheden die ons naar onze bestemming leidt. We beginnen met een vraag, dan krijgen we dromen, dagdromen. En tenslotte spontane ingevingen die ons naar het antwoord leiden.
  8. Intermenselijke ethiek : we kunnen de frequentie van het ‘toeval als gids‘ doen toenemen, door iedereen die in ons leven komt op een hoger plan te zien. Anderen op een hoger plan zien, is voor­al effectief in groepen, waarin elk lid de energie van alle anderen kan voelen. Door de schoonheid in elk gezicht te zien, verheffen we anderen tot hun meest wijze zelf en ver­groten we de kans een synchroon bericht te horen te krijgen.
  9. De ontluikende beschaving : terwijl wij ons allen ontwikkelen naar de optimale voltooiing van onze spirituele levensopdracht, zullen de technologische middelen voor ons voortbestaan volkomen geautomatiseerd worden, aangezien de mensen zich niet langer daarop, maar op het synchrone groeiproces concentreren.

Deze negen inzichten hebben geleid tot een nieuw boek van Redfield. Niet geheel toevallig “Het Tiende Inzicht” genoemd. Dit Tiende Inzicht gaat over het leren vertrouwen op je ingevingen. Je herinneren welke intentie je had bij je geboorte, en die Wereldvisie vasthouden.

Tot zover Redfield en zijn inzichten.

In “Meester van de Dromen” beschrijft de, in Siberië wonende, psychiater Olga Kharitidi haar ervaringen tijdens de behandeling van een groep vrouwelijke patiënten, die seksueel misbruikt zijn. Ze ontdekt dat haar traditionele, westerse opleiding en de westerse wetenschap niet toereikend zijn om deze vrouwen te helpen. Wat zij ook probeert, het lukt haar niet om tot haar patiënten door te dringen en samen met hen de blokkades die het misbruik veroorzaakt heeft, te doorbreken.

Olga is daardoor teleurgesteld, maar geeft de moed niet op. Op advies van een Siberische sjamaan besluit zij naar Centraal-Azië te reizen. Daar hoopt ze met alternatieve geneeswijzen in contact te komen, die haar een nieuw inzicht zullen geven in het verwerken van trauma’s.

In de oude stad Samarkand, bij Oezbekistan, leert zij geheel onverwacht een oude man kennen, die psychisch leed verzacht met behulp van dromen. Olga is diep onder de indruk van deze Meester, die haar stap voor stap inwijdt in een oude, maar tot dan toe nauwelijks bekende geneeswijze. Langzaam ontvouwt zich voor Olga het geheim van de `lucide dromen´ en gaat zij de nieuwe technieken op zichzelf toepassen. Dit leidt soms tot heftige en beangstigende ervaringen…

Boekenwurm – Olga Kharitidi

Het verhaal heeft twee niveaus in zich. Het kan worden gelezen als een spannende roman met veel historische anekdotes, maar ook als een esoterisch verslag met verstrekkende persoonlijke gevolgen.


Jan Romein, die het boek over de Lage Landen schreef met zijn vrouw, was een Nederlandse historicus. Samen met zijn vrouw Annie Romein-Verschoor heeft hij verschillende publicaties over de Nederlandse geschiedenis doen verschijnen.

Boekenwurm – Jan Romein

Hij is vooral bekend van zijn ‘wet van de remmende voorsprong‘.

De wet van de remmende voorsprong is een fenomeen dat door hem in 1937 is beschreven in zijn essay “De dialectiek van de vooruitgang“.

Het fenomeen is in tal van omgevingen toepasbaar.

De wet stelt dat een voorsprong op een bepaald domein er vaak toe leidt dat er weinig stimulans is om verdere verbetering of vooruitgang op te zoeken, zodat men vroeg of laat wordt voorbijgestreefd. Door te berusten in een voorsprong wordt men geremd om nog verder te gaan.


Annemarie van Gaal (Helmond, 9 oktober 1962) is een Nederlandse ondernemer, investeerder, auteur en televisiepersoonlijkheid.

Boekenwurm – Annemarie van Gaal

Vanaf 14 mei 2009 is Van Gaal naast presentator John Williams te zien het televisieprogramma Een dubbeltje op zijn kant, waarin ze mensen en bedrijven adviseert die in de schulden zitten.

In het verlengde hiervan bracht ze in 2009 het boek ‘Succes‘ uit. Hierin zette ze een aantal financiële adviezen voor particulieren op papier, waarbij ze met name aandacht heeft voor het ontplooien van eigen initiatief en uitgaven waarop bezuinigd kan worden. Dit illustreert ze met ervaringen en anekdotes uit zowel haar eigen leven als uit de levens van mensen die ze geadviseerd heeft.

Ik hoop er nog wat uit te pikken nu mijn pensioen in zicht komt.

Boekenwurm – Bad Neuenahr 2018

Tijdens mijn verblijf in Bad Neuenahr voor het jaarlijkse schaaktoernooi (mei 2018) heb ik bij Antiquariat & Auktionhaus Wolfgang Huste, de volgende boeken aangeschaft:

In die van di Nola en Betz ben ik begonnen…

Auteur Titel ISBN
Alfonso di Nola Der Teufel – Wesen, Wirkung, Geschichte 3-423-04600-7
Hans-Dieter Betz Geheimnis Wünschelrute – Aberglaube und Wahrheit über Rutengänger und Erdstrahlen 3-524-69086-6
Paul Arthur Schilpp Albert Einstein als Philosoph und Naturforscher – Eine Auswahl 3-528-08538-X
Gerald Messadié Teufel Satan Luzifer – Universalgeschichte des Bösen 3-8218-1483-7

Op Wikipedia wordt het onderzoek dat Hans-Dieter Betz naar wichelroedelopers gedaan heeft en waarover hij schrijft in het boek “Geheimnis Wünschelrute – Aberglaube und Wahrheit über Rutengänger und Erdstrahlen” als volgt verwoord:

In München selecteerden Hans-Dieter Betz en andere wetenschappers eind jaren tachtig de beste 43 wichelroedelopers uit een groep van 500. In de test werd water door een pijp gepompt op de vloer van een schuur van twee verdiepingen. Voor elke test werd de pijp haaks op de waterstroom gedraaid; de wichelroedelopers kregen de opdracht om aan te geven in welke richting de pijp lag. Gedurende 1987 en 1988 deden de onderzoekers 843 testen met deze op succes geselecteerde kandidaten, en ten minste 37 van hen toonden geen vaardigheid bij het bepalen van de richting. De overgebleven zes presteerden wel beter dan de kansscore, wat volgens de onderzoekers tot de conclusie leidt dat er wel iets achter wichelroedelopen zit.”