Hoe werden piramides gebouwd? 2/2

Sceptici vragen zich vaak af: “Hoe manoeuvreerden de oude Egyptenaren zulke kolossale stenen?” Maar die oude Egyptenaren hadden hun methoden heel duidelijk voor ons geïllustreerd.

Een schildering in de tombe van Djehutihotep, een eminente Egyptische gouverneur uit het Middenrijk, is inderdaad een opmerkelijk artefact dat een essentieel aspect van de oude techniek en arbeid illustreert.