De dag van Pi – 3/14 – π

n de notatie maand/dag van de datum 14 maart, kom je op de eerste cijfers van Pi: 3,14.

Het geeft de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel. Maar vreemd genoeg komt Pi op veel meer plekken in de wis- en natuurkunde te voorschijn, terwijl daar helemaal geen cirkels in beeld zijn! Zoals  in de kosmologie, thermodynamica, elektromagnetisme en statistiek.