Tijd volgens filosofen

Sommige filosofen beweren dat tijd een illusie is omdat het een subjectieve ervaring is die door onze eigen geest wordt gecreëerd. Ze beweren dat tijd geen objectieve realiteit is die onafhankelijk bestaat van onze perceptie ervan.
Heidegger bijvoorbeeld schreef uitgebreid over het onderwerp tijd en zijn relatie met het zijn.

De dag van Pi – 3/14 – π

n de notatie maand/dag van de datum 14 maart, kom je op de eerste cijfers van Pi: 3,14.

Het geeft de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel. Maar vreemd genoeg komt Pi op veel meer plekken in de wis- en natuurkunde te voorschijn, terwijl daar helemaal geen cirkels in beeld zijn! Zoals  in de kosmologie, thermodynamica, elektromagnetisme en statistiek.

Priemgetallen

De priemgetallen lijken zo onregelmatig dat ze willekeurig gekozen lijken te zijn, en toch zijn ze exact bepaald. Deze mengeling van bijna-willekeurigheid en exact patroon heeft wiskundigen eeuwenlang verleid, zowel professionals als amateurs, om berekeningen te maken, patronen te herkennen, vermoedens te hebben en vervolgens proberen om die te bewijzen.

De Egyptische farao Achnaton

Het heeft me altijd verbaasd dat we op de middelbare school in de geschiedenislessen niet meer te horen kregen over een cultuur die duizenden jaren stand hield: de farao tijd in Egypte.

Ik lees nu een boek over een merkwaardige episode in die 3000 jaar: “De wrake Gods” van Graham Phillips uit 1998.

Oorlog in Europa februari 2022 – …

Op 24 februari 2023 was het precies een jaar geleden dat de Russen Oekraïne binnenvielen.

Volgens UNHCR zijn er momenteel meer dan acht miljoen vluchtelingen uit Oekraïne in heel Europa. Volgens het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten zijn er meer dan 21.000 burgerslachtoffers gevallen, waaronder meer dan 8.000 doden en 13.000 gewonden.

Wat is antinatalisme?

Antinatalisme is een filosofisch standpunt dat stelt dat voortplanting immoreel is en dat individuen geen kinderen mogen krijgen, noch voor hun eigen voordeel, noch voor het welzijn van de samenleving. Antinatalisten geloven dat het leven lijden is en dat voortplanting alleen maar bijdraagt aan de hoeveelheid lijden in de wereld.