ACO Super Senior World Championship 65+ Kos 2023 – 8

Ronde 8

Eindelijk weer eens goed geslapen en zelfs ontbeten, dat geeft de burger weer moed! En dat heeft mijn tegenstander, de Duitser Wolfgang Mendow, geweten. In 19 zetten werd hij opgebracht.

Dat ging zo:

Montezuma’s Revenge Revenge

Met deze partij heb ik wraak genomen op Montzuma’s Revenge die mij en Ansjelina al een aantal dagen in zijn greep had.

Spanjaarden die zich na de kolonisatie in Mexico vestigden werden geconfronteerd met diarree als gevolg van het andere klimaat en de andere voedsel-bacteriën. Deze diarree, die toeristen nog altijd lastig valt, zou een wraak zijn van de geest van Motecuhzoma, en wordt daarom ook wel spottend “Montezuma’s Revenge” (wraak van Montezuma) genoemd.

Waar komt de naam vandaan?

De naam verwijst naar Moctezuma II (1466–1520), de laatste Tlatoani (heerser) van de Azteekse beschaving die in het begin van de 16e eeuw werd omvergeworpen door de Spaanse conquistador Hernán Cortés. Hierdoor kwamen grote delen van wat nu Mexico en Midden-Amerika is onder de heerschappij van de Spaanse kroon. De wraak wordt gezien als “vergelding” voor de slachting en slavernij van het Azteekse volk.

Montezuma is een oudere Engelse spelling van de naam, terwijl Moctezuma gewoonlijk wordt gebruikt in het Spaans. Motecuhzoma of Motecuzoma is de oorspronkelijke naam in het Nahuatl, uit te spreken als mo-tek-w-zo-ma, wat “hij die zichzelf heerser maakt door zijn woede” betekent.

Hernán Cortés

Toen Hernán Cortés in 1519 in Mexico arriveerde, dacht Motecuhzoma II dat Cortés de god Quetzalcoatl was, zo luidt de populaire gedachte1. Volgens voorspellingen zou Quetzalcoatl de Aztekenwereld komen vernietigen en om dit noodlot af te wenden, dacht Motecuhzoma hem met goud en zilver te kunnen afschepen. Dit had juist een averechts effect en de op goud beluste Cortés nam Motecuhzoma II gevangen waarbij Motecuhzoma geen weerstand bood. Toen de Azteken tegen het Spaanse bewind in juni 1520 in opstand kwamen, wilde Cortés dat Motecuhzoma II die opstand zou neerslaan. Die opstand groeide uit tot een oorlog tussen Spanjaarden en Azteken en daarbij kwam hij om, het is niet duidelijk of dat door de Spanjaarden dan wel door zijn eigen onderdanen was.

Het is ook een computerspelletje geworden…

De Azteek Montezuma is hier samengegaan met de Mexicaan Mario

1 Bij het betreden (in 1519) van wat nu Mexico is, stootten de Spanjaarden op enkele inheemse stammen. Na aanvankelijke schermutselingen konden ze via tolken met de bevolking in contact treden en kwam er een alliantie tot stand tussen de Europeanen en enkele inheemse stammen, die via de nieuwe factor in de regio hoopten onder het juk van de Azteken uit te komen.
Dit nieuws bereikte Tenochtitlan algauw en Motecuhzoma hoopte via het geven van geschenken (zilver en goud) Cortés te paaien en hem aan zijn kant te krijgen. De vrees dat de onderdrukte volkeren een opstand zouden losweken tegen de Azteken, gesteund door de Spanjaarden, lijkt de ware oorzaak te zijn van de acties van de Azteekse leider. De acties van Motecuhzoma werden in het Westen verklaard als de onderwerping aan en schrik van een vermeende godheid die terugkeerde. In realiteit was het niet meer dan een politiek spel om de integriteit van het Azteekse rijk te hopen bewaren, aangezien de Spanjaarden een destabiliserende factor zouden kunnen zijn (en achteraf bleken ze dat ook te zijn).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *