ACO Super Senior World Championship 65+ Kos 2023 – 2

Ronde 2

De donderdag waarop de 2e en 3e ronde gespeeld gaan worden, deed zijn naam eer aan. Toen we na het ontwaken even op ons balkon het weer inspecteerden, hoorden we ver weg gedonder. En het regende.

Zou het dan in alle opzichten een trieste dag worden? Ik had zwart tegen medelander Frans Erwich. Frans reist met zijn vrouw Ankie, die ook schaakt, de toernooien af.
Een partij tegen een dergelijke toernooitijger, beloofde ook al niet veel goeds. Maar niemand heeft ooit gewonnen door zich al bij voorbaat bij een nederlaag neer te leggen.

Frans Erwich met iets verderop (aan mijn kant) zijn vrouw Ankie

Het werd een zware laveerpartij, waarbij wit steeds een licht initiatief had. Hierdoor kwam ik met zwart onder druk te staan en ik meende daar onderuit te kunnen komen met een offer. Dat werd goed opgevangen, dus de druk bleef en materieel stond ik minder. Dat gaf uiteindelijk de doorslag.

Vanmiddag winnen dan maar… Nu ging het zo:

Het raadsel van de onsterfelijke ziel

Wat doet deze kop hier? Wel, dat is de titel van een boek geschreven door mijn tegenstander van vandaag. Dit is de flaptekst van dat boek:

Is het idee van een leven na de dood slechts fantasie of is het een realiteit?
Deze vraag staat centraal in Het raadsel van de onsterfelijke ziel. De ‘officiële’ wetenschap huldigt het standpunt, dat alleen de stoffelijke wereld werkelijk is en dat geestelijke verschijnselen, zoals denken en bewustzijn, voortkomen uit onze hersenen. Deze hypothese leek in de 18e en 19e eeuw nog plausibel, maar mede sinds de ontwikkeling van de kwantumfysica in de 20e eeuw is ze volledig achterhaald.
Zoals alle cultuur het product is van de menselijke geest, zo komt de natuur inclusief alle levensvormen voort uit een Universele Geest. ‘Het lagere komt voort uit het hogere en niet andersom,’ zo betoogt auteur Frans Erwich. De fictie dat leven wordt bepaald door de inerte materie, maakt dat mensen gaan twijfelen aan de zin van hun leven. ‘De dood zou immers een definitief einde zijn. De mens heeft echter een onstoffelijke ziel die gebruik maakt van het lichaam, zoals een chauffeur die zijn auto bestuurt en na de dood verlaten we ‘die auto’ om terug te keren naar de geestelijke wereld. Zodra zich een geschikte gelegenheid voordoet, kunnen we tijdens een nieuw fysiek bestaan onze geestelijke ontwikkeling voortzetten en fouten uit eerdere levens te corrigeren.’ Ons einddoel is volgens de auteur het bereiken van een zo hoog geestelijk niveau, dat reïncarnatie niet langer nodig is. In dit boek worden de opvattingen van verscheidene religies en spirituele tradities over leven na de dood besproken als mede nieuwe ontdekkingen van modern wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.”

Een ander boek van hem is:

Het Paradigma voorbij

En dit is de samenvatting ervan:

“Het huidige wetenschappelijke paradigma is gebaseerd op het materialisme. De grondgedachte daarvan is dat alle verschijnselen in de wereld, dus ook ons bewustzijn – onze gedachten en emoties – voortkomen uit de materie. Frans Erwich laat zien hoe ontoereikend dit paradigma is.

Volgens de auteur maken vooral de successen van de kwantumfysica het noodzakelijk het huidige wetenschappelijke paradigma aan te passen. Erwich verzamelde een indrukwekkende hoeveelheid aanwijzingen en argumenten waarmee hij wil aantonen hoe ontoereikend het materialistische wereldbeeld is. Hij levert daarbij sterke kritiek op het dogmatisme van veel wetenschappers.

Met zijn boek levert Erwich een bijdrage aan de discussie die is opgelaaid na verschijning van het boek Eindeloos bewustzijn van Pim van Lommel.

Historicus en filosoof Frans Erwich (1945) deed tussen 1980 en 2000 onderzoek bij de rijksoverheid en verdiepte zich daarnaast in de wonderlijke wereld van de geest. Uit onvrede over het tekortschietende materialistische wereldbeeld ging hij op zoek naar een nieuw verklaringsmodel voor de werkelijkheid.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *