Evolutietheorie of Creationisme?

Onlangs las ik wat over de strijd die gaande is tussen de aanhangers van de Evolutietheorie van Darwin en die van een gecreëerde wereld middels een intelligent ontwerp (creationisme / intelligent design).
Ik heb een aantal boeken over dit onderwerp op mijn lijstje staan en ben begonnen met “Ancient Traces” van Michael Baigent. Een schrijver die ik kende als co-auteur, samen met Richard Leigh, van het werk “The Holy Blood and the Holy Grail“, een boek dat in 1982 verscheen.

Ancient Traces

Een van de onderwerpen die Baigent in “Ancient Traces” op de korrel neemt, is de evolutietheorie van Darwin. Darwin stelt dat alle soorten levende wezens zijn ontstaan door evolutie. In zijn theorie zou de best aangepaste vorm uiteindelijk de kans krijgen verder te evolueren.

Onze kennis met betrekking tot de wezens die miljoenen jaren geleden leefden, wordt gehaald uit fossielen en hun vindplaatsen. Volgens Baigent is het vreemd en onverklaarbaar dat we nooit fossielen vinden van de vormen die het niet gehaald hebben. Met andere woorden: waar zijn de fossielen van de niet het best aangepaste vormen?
Darwin heeft ooit zelf gezegd dat het zoeken naar een sluitende verklaring voor de evolutie van het oog hem nachtmerries bezorgde.

In feite pleit Baigent hier voor (een vorm van) creationisme als tegenhanger van de evolutietheorie.

Michael Baigent

Even wat achtergrond over de schrijver. Hij werd geboren als Michael Barry Meehan op 27 Februari 1948 in Nelson, Nieuw Zeeland en overleed op 17 Juni 2013 in Brighton, Engeland. Zijn vader verliet het gezin toen Michael 8 jaar oud was. Hij is toen verder opgevoed door zijn grootvader aan moederskant. Daarom nam hij zijn naam aan. Baigent was samen met Richard Leigh coauteur van het werk “The Holy Blood and the Holy Grail“. Dat boek bevatte de controversiële stelling dat Jezus Christus getrouwd was geweest met Maria Magdalena. Met haar zou hij een kind gekregen hebben. Na zijn kruisiging zou Maria met haar kind naar Zuid-Frankrijk zijn gevlucht.

De heilige graal (San Greal of Sang Real) zou symbool staan voor de bloedlijn van Christus die zich eeuwenlang doorgezet zou hebben. Onder andere door vermenging met grote vorstenhuizen zoals de Merovingen. Een geheim genootschap, de Priorij van Sion, zou over die afstamming gewaakt hebben, deels in samenwerking met de ridderorde van de Tempelieren.

In 2006 spanden Baigent en Leigh een proces aan tegen Dan Brown, de succesauteur van “The Da Vinci code” omdat hij zich op hun werk geïnspireerd zou hebben. De rechter wees die plagiaatklacht toen af omdat veel van dat materiaal ook elders beschikbaar was. Bovendien hadden Baigent en Leigh al veel geld verdiend omdat, na het succes van “The Da Vinci code“, gretig werd gegrepen naar een herdruk van “Holy Blood, Holy Grail“.

Darwin’s nachtmerrie

Terugkomend op de nachtmerries van Darwin: in middels is bekend dat er vele diersoorten met allerlei eenvoudiger vormen van ogen bestaan. Bijvoorbeeld een orgaan dat alleen licht of donker waarneemt, of een netvlies zonder lens. Het oog kan dus ook stapje voor stapje uit primitievere versies zijn ontstaan. Daarbij was elke tussenvorm nuttig voor het organisme. Dus hoewel mutaties willekeurig ontstaan, blijven daarvan alleen de aan het milieu best aangepaste over.

Maar nu terug naar de “Ancient Traces” waarin twijfel wordt gezaaid over de juistheid van de evolutietheorie tegenover die van het creationisme.

Creationisme

Het creationisme is de religieus geïnspireerde overtuiging dat het universum is ontstaan door een scheppingsdaad. Deze scheppingsdaad impliceert een schepper en kan gezien worden als een vrij plotseling en eenmalig gebeuren, maar ook als een geleidelijk en voortgaand proces.

Evolutietheorie

De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de verscheiden-heid aan soorten op de planeet Aarde. Ze beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties. Dit is dan het gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *