Klimaatveranderingen?

n dertig jaar tijd is de mondiale uitstoot van klimaatverwarmende broeikasgassen met de helft toegenomen, ondanks herhaalde beloften van landen om deze terug te dringen.
Nu is er een crisis, waarbij oliestaten vastbesloten zijn hun olie- en gasproductie te vergroten, terwijl arme en kwetsbare landen zeggen dat een dergelijke koers voor hun volkeren het einde van het leven, zoals zij dat hebben gekend, zal betekenen .