UFO-religie

Zogenaamde ‘UFO-culten’ worden in de sociologie afgeschilderd als ‘een typisch product van postmoderne westerse industriële samenlevingen’, een ‘synthese van wetenschap en religie’.
De term ‘UFO-religie’ zoals in de titel, is enigszins misleidend, omdat het het medium (UFO), voor de boodschap aanziet. Dit geldt in het bijzonder voor een groep die zich Heaven’s Gate noemde.