UFO gezien in 1897

Op vrijdag 9 april 1897, tijdens de golf van “Mystery Airship” -waarnemingen van 1896-1897 in de Verenigde Staten, werd een mysterieus niet-geïdentificeerd vliegend object waargenomen in de lucht boven de stad Chicago, Illinois.

Opmerking: de waarnemingen van het mysterieuze luchtschip van 1896-1897 dateren van vóór de uitvinding van enig bekend motoraangedreven vliegtuig.

Op vrijdag 9 april 1897 verzamelde een grote menigte mensen zich langs Oakley Street aan de noordkant van Chicago en keek naar wat door verschillende getuigen werd beschreven als een “rood licht”, een “manifestatie” of een “luchtschip”. Uiteindelijk zagen duizenden mensen het mysterieuze luchtschip boven Chicago. Later die avond werden er ook waarnemingen gemeld in Evanston, Illinois; Lake Mills, Wisconsin; en Wausau, Wisconsin – waardoor de indruk werd gewekt dat een enkel mysterieus object in noordwestelijke richting reisde.

De editie van 10 april 1897 van de Chicago Record luidt:

Airship Sighted Over Chicago & Evanston!
People are tripping over themselves these days trying to get the best look at this green and white-lighted giant air-ship that has had the people all over the mid-west in a dither. Some people think the end of the world is near…
The mystery will surely be cleared up in a few days. Mr. Carr, an æronaut, has built an experimental balloon and is financed by a New York theatrical wig manufacturing company…
Mr. Carr states his machine works marvelously, but cannot go against the wind… power is storage battery with propeller! Professor Hough of Northwestern University and head astronomer of the observatory stated when asked to train his telescope on the object: ‘I am busy with sights on Jupiter and it would be too troublesome to change to look at this new thing.’ The next day, Hough said: ‘The thousands of people that are reporting this so-called strange airship are in reality looking at Alpha Orionis in the Constellation Orion!’

This great scientist was too ‘busy with sights on Jupiter… it would be too troublesome…’ Too troublesome to view for the first time a ship from another world! Although he refused to look at the object, he seemed to know exactly what thousands of other people were seeing! How would he know since he only had the advantage of total ignorance?

De editie van 12 april van de Chicago Record luidt:

Giant Airship Continues Over Chicago & Environs!
People all over the city are in an uproar, and while everyone is viewing this grand sight on the south side, two amateur photographers who are news dealers in Rogers Park, looked out and saw the airship. Their photo shows the North Western Railway station and above it the purported airship! The photographers are Walter McCann & G. A. Overocker. This airship was seen to come in over the lake and traverse the whole city for several days.

Hierboven een vertolking door een tekenaar van de krant van foto’s van Walter McCann en G.A. Overocker die het bovengenoemde mysterieuze luchtschip fotograferen boven het North Western Railway Station in Rogers Park nabij Chicago. Deze tekening, getiteld “The Air Ship As Photographed in Chicago”, verscheen in de uitgave van 13 april 1897 van de St. Louis Post Dispatch, die de Chicago Times-Herald crediteert voor de illustratie.

In het zelfde bericht van 11 April: “A gentleman brags he has mystery airship problem solved. He is an inventor and desires that he be allowed thirty-five acres to demonstrate his airship for the Trans-Mississippi Exposition. The gentleman didn’t sign his name, but the reporter hopes the dilemma will be settled by his promises.

Nog steeds hetzelfde bericht: “Old German residents say that this very same type airship came over Germany thirty years before & the people were scared to death… said the Devil’s army was approaching & these were his vehicles!

En: The residents of Milwaukee cannot be talked out of what they are seeing… thousands report the authenticity of a giant, beautiful airship with colored lights… the police records are full of the story for they have been called to answer what it is!

IN de editie van 12 April van de Chicago Tribune: One chap knows all about the airship. He says: ‘These thousands of people didn’t see a steel hull because this is the airship my friend has built in California and is on its way here to Chicago. Although, I must say, he sure has made good time for he isn’t due until next week and the hull is paper, not steel. My friend, O. Chanute is on board too and I will introduce all of you to him when he arrives!’ This chap is the Secretary of the Chicago Æronautical Society, Max L. Harmar.


Aurora UFO crash in 1897

Op 19 april 1897 verscheen een artikel in de Dallas Morning News, geschreven door S.E. Haydon over een UFO-crash. De UFO zou een windmolen hebben geraakt op het terrein van rechter J.S. Proctor twee dagen eerder rond 06.00 uur lokale (centrale) tijd, resulterend in een crash. Het incident (vergelijkbaar met het bekendere Roswell UFO-incident 50 jaar later) zou hebben geleid tot de dood van de piloot. De piloot was “niet van deze wereld” en zou een alien zijn. De piloot werd begraven op de begraafplaats Aurora. Een steen werd geplaatst als een markering voor het graf, maar is inmiddels verwijderd.

Naar verluidt werden wrakstukken van de crashlocatie gedumpt in een nabijgelegen put onder de windmolen die beschadigd was door de UFO-crash, terwijl sommige met de alien in het graf belandden. Wat het mysterie nog groter maakte, was het verhaal van de heer Brawley Oates, die rond 1935 het eigendom van rechter Proctor kocht. Oates haalde het puin uit de put om die als waterbron te gebruiken, maar ontwikkelde later een extreem ernstig geval van artritis, wat volgens hem het resultaat was van vervuild water door het wrak dat in de put was gedumpt. Dientengevolge verzegelde Oates de put met een betonnen plaat en plaatste een bijgebouw bovenop de plaat. Volgens opschrift op de plaat is dit in 1945 gedaan.

Hoax?

De hoax-theorie is voornamelijk gebaseerd op een interview in het tijdschrift Time uit 1980 met Etta Pegues, een 86-jarige inwoner van Aurora die beweerde dat Haydon het hele verhaal had verzonnen en verklaarde dat Haydonhet als een grap had geschreven en om de interesse in Aurora aan te wakkeren. De spoorlijn passeerde ons en de stad stierf.Pegues beweerde verder dat rechter Proctor nooit een windmolen op zijn terrein had geëxploiteerd, een verklaring die later werd betwist in een aflevering van UFO Hunters, waarin de basis van een houten waterpomptoren, die rond de put was gebouwd, werd getoond. Paranormaal onderzoeker Jerry Drake betwistte in de aflevering van de Monster Talk live podcast van 12 april 2020 die bevinding, waarbij hij opmerkte dat de put duidelijk een emmerput van moderne constructie was, naar schatting ergens na 1940 gebouwd, en niet goed ontworpen voor gebruik met een windmolen.

UFO Files-onderzoek

Op 19 december 2005 zond UFO Files voor het eerst een aflevering uit die verband hield met dit incident, getiteld “Texas’ Roswell“. De aflevering bevatte een onderzoek uit 1973 onder leiding van Bill Case, een luchtvaartschrijver voor de Dallas Times Herald en de staatsdirecteur van Mutual UFO Network (MUFON) in Texas.

MUFON ontdekte twee nieuwe ooggetuigen van de crash. Mary Evans, die toen 15 was, vertelde hoe haar ouders naar de crashlocatie gingen (ze verboden haar om te gaan) en de ontdekking van het buitenaardse lichaam meemaakten. Charlie Stephens, die 10 jaar oud was, vertelde hoe hij het luchtschip rook uitblies terwijl het noordwaarts richting Aurora voer. Hij wilde zien wat er gebeurde, maar zijn vader dwong hem zijn klusjes af te maken. Later vertelde hij hoe zijn vader de volgende dag naar de stad ging en wrakstukken van de crash zag.

MUFON onderzocht vervolgens de Aurora-begraafplaats en ontdekte een grafsteen die een soort vliegende schotel leek te tonen, evenals metingen van de metaaldetector. MUFON vroeg toestemming om de site op te graven, maar de begraafplaatsvereniging weigerde toestemming. Na het MUFON-onderzoek verdween de markering op mysterieuze wijze van de begraafplaats. De metaaldetector van MUFON nam geen metaalwaarden meer op vanuit het graf, dus werd aangenomen dat het metaal uit het graf was verwijderd.

Het rapport van MUFON stelde uiteindelijk dat het bewijs niet doorslaggevend was, maar sloot de mogelijkheid van bedrog niet uit.

UFO Hunters-onderzoek

Op 19 november 2008 zond UFO Hunters voor het eerst een andere televisiedocumentaire uit over het Aurora-incident, getiteld “First Contact”.

De documentaire bevatte een opmerkelijke verandering ten opzichte van het UFO-files verhaal: Tim Oates, kleinzoon van Brawley Oates en de nu eigenaar van het pand met de verzegelde put waar het UFO-wrak naar verluidt was begraven, stond de onderzoekers toe de put te openen, om onderzoek te doen. Er werd water uit de put gehaald dat normaal testte, behalve dat er grote hoeveelheden aluminium aanwezig waren; de put had geen noemenswaardige inhoud. In de aflevering werd vermeld dat alle grote stukken metaal uit de put waren verwijderd door een voormalige eigenaar van het pand. Verder werden de overblijfselen van een windmolenbasis gevonden in de buurt van de locatie van de put, wat de verklaringen van mevrouw Pegues weerlegde dat rechter Proctor nooit een windmolen op zijn eigendom had gehad.

Daarnaast werd de Aurora Cemetery opnieuw onderzocht. Hoewel de begraafplaatsvereniging nog steeds geen opgraving toestond, werd met behulp van een grondradar en foto’s van eerdere bezoeken een ongemarkeerd graf gevonden in het gebied nabij andere graven uit de jaren 1890. De toestand van het graf was echter ernstig verslechterd en de radar kon niet afdoende bewijzen welk type overblijfselen er waren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *