Geheime genootschappen en documenten

Er zijn veel verhalen over geheime genootschappen door de geschiedenis heen. De eerste vraag die we ons bij dergelijke genootschappen moeten stellen is: waarom moesten ze geheim blijven? De populaire gedachte is dat het komt omdat het personen waren met “status” die in het geheim van plan waren de beschaving te veranderen – of dit nu door het vernietigen, of juist verdedigen van de Kerk of het koningshuis was

Broederschap van de Slang

Volgens dit populaire geloof heette een van de eerste geheime genootschappen de Brotherhood of the Snake (Broederschap van de Slang (of ‘draak’)).

Het verhaal gaat dat dit geheime genootschap opgericht is door een buitenaards wezen genaamd Ea of Enki. Dit verhaal wordt voor het eerst verteld in de Sumerische geschriften, die minstens 6000 jaar teruggaan. Daar staat dat de mens geschapen is door draconische buitenaardse wezens, die naar deze planeet kwamen om de hulpbronnen ervan te exploiteren – vooral goud.
Maar het werk was zwaar, dus het buitenaardse ras wilde dat iemand anders het zware werk zou doen. Zo creëerde Ea, die een briljante wetenschapper was, de homo sapiens als een hybride tussen een primitieve aardse levensvorm en het buitenaardse ras. Aanvankelijk was de homo sapiens alleen bedoeld voor slavenarbeid en kon hij zich niet voortplanten. Later werd dit veranderd.

Ea vond het niet leuk hoe zijn gecreëerde ras werd behandeld en wilde hen helpen door hen te vertellen wie ze waren en waar ze vandaan kwamen. Hij wilde hen ook de goed verborgen waarheid vertellen, en wel dat ieder individu een geest is die een lichaam bewoont en dat de geest na de lichaamsdood voortleeft en reïncarneert op aarde.

Helena Blavatsky schreef in 1888 over de Broederschap van de Slang, toen ze haar Secret Brotherhood schreef.

David Icke

De huidige profeet is David Icke, die op 3 november 2022 van de gemeente Amsterdam Nederland niet in mocht komen. Icke zou spreken op een demonstratie van ‘Samen voor Nederland’. De IND stelde, in samenspraak met de politie, dat Icke een gevaar zou zijn voor de openbare orde. David Icke wordt gezien als de vader van de complottheorie dat de wereld wordt geregeerd door reptielachtige wezens.

David Icke en de Broederschap van de Slang 

Aan het begin van zijn boek The biggest secret heeft Icke een waarschuwing geplaatst: ‘Please do not continue if you are dependent on your present belief system, or if you feel you can not cope emotionally with what is really happening in this world.’ (Icke, 1998, p. xvii)
Daarna beschrijft Icke in ruim 500 pagina’s zijn wereldbeeld.

Een aantal duizenden jaren geleden streken er onbekende reptielachtige wezens op planeet aarde neer. Ze plantten zich voort en leven nog steeds onopgemerkt tussen de mensen. Door zich voort te planten met de menselijke soort, werden er reptielmensen geboren: hybriden. Ze zien eruit als mensen, maar hebben ook nog steeds kenmerken van reptielen. De reptielmensen hebben minder emoties dan echte mensen en komen over als koud. Ze drinken het bloed van mensenkinderen met blonde haren en blauwe ogen, om jong en mens te blijven.

Samen vormen zij de ‘Broederschap van de Slang’. Icke noemt veel families die hiervan onderdeel zijn, waaronder de Windsors, de Rothschilds en de Rockefellers.

Complotten

Deze bloedlijnen regeren in het geheim over de hele wereld, maar hebben nog grotere ambities. De geheimzinnige elite heeft een gedetailleerde strategie om het menselijke ras nog verder te onderwerpen en uiteindelijk tot slaaf te maken. In de nieuwe wereldorde zullen de mensen hersenloze volgelingen zijn, terwijl de reptielenelite overal in de maatschappij aanwezig is. Ze manipuleren de politiek, de economie en de cultuur. Niet alle invloedrijke mensen zijn onderdeel van dit reptielgenootschap; om deze mensen voor hun karretje te spannen gebruiken de reptielen meerdere tactieken. Zo is er een groot pedofielennetwerk waarmee de reptielen andere leiders verleiden en afpersen. De kinderen en foetussen die hierbij ontstaan worden dan gebruikt voor Satanische doeleinden.

Mensen die dit doorhebben zijn ‘wakker’ en doorzien dit plan. Icke ziet het als zijn missie om dit complot wereldkundig te maken en hiermee de mensheid te redden van een overheersing door de reptielen.

De Protocollen van de wijzen van Sion

Een ander document waar veel overeenkomsten te vinden zijn met het gedachtegoed van David Icke, heet de Protocollen van de wijzen van Sion. Dit document is één van de belangrijkste vervalsingen van de moderne tijd. Het vertelt het verhaal van hoe een Joodse elite van plan is om de wereld over te nemen en de niet-Joden te onderwerpen aan slavernij.

De Protocollen van de wijzen van Sion is, volgens de historicus Michael Hagemeister de meest invloedrijke tekst voor het moderne antisemitisme.

In de Protocollen wordt beschreven hoe een onbekende Joodse spreker voor een onbekend, maar waarschijnlijk Joods, publiek staat, op een onbekende tijd en een onbekende plaats. Hij vertelt over de plannen om de wereld te veroveren. Tot in details wordt de strategie van dit complot uitgelegd.
De vermeende samenzweerders willen macht over alle terreinen van de maatschappij: de politiek, het culturele en sociale leven en de economie. Ze maken hierbij gebruik van de wereld van de Vrijmetselaars, die zij voor hun karretje hebben gespannen.
Alles is vooropgezet en onderdeel van het grotere plan. Revoluties, oorlogen en bijvoorbeeld de harde economische tegenstelling tussen kapitalistisch en communistisch blijken nep te zijn. De samenzweerders beheersen de markt en creëren onrust en tegenstellingen. De heidenen zullen uiteindelijk zo uitgeput zijn dat zij zich vrijwillig overgeven aan het leven in slavernij en de Joodse macht zal zegenvieren. Deze nieuwe samenleving zou conflictvrij zijn: het onderworpen volk is namelijk ‘blind’ en niet capabel om hun eigen keuzes te maken. Ze zijn compleet gehersenspoeld en worden constant gemanipuleerd door de staat.

Satire tegen Napoleon III

De Protocollen zijn samengesteld uit vrij uiteenlopende werken en kennen een lange geschiedenis van samenstellingen, aanpassingen en aanvullingen.
De grootste bron van het werk betreft Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, ou la politique de Machiavel au XIXe siècle (De dialoog in de hel tussen Machiavelli en Montesquieu in de negentiende eeuw).
Dit was een satire, gericht tegen het autoritaire bewind van Napoleon III, en voor het eerst gepubliceerd in 1864. De onbekende samensteller van de Protocollen gebruikte ongeveer de helft van dit werk en veranderde de beschuldigingen tegenover Napoleon III in beschuldigingen richting ‘de Joden’. Ook wordt er in de Protocollen veel gebruik gemaakt van symboliek. Zo worden Joden geïdentificeerd als slangen die om de wereld cirkelen en chaos veroorzaken door krachten tegen elkaar te laten keren.

Antisemitisme

Er worden in de Protocollen twee motieven samengevoegd: de complottheorie en het antisemitisme. Deze motieven hadden in de negentiende eeuw een sterke aantrekkingskracht tot het grote publiek. Duistere daden van geheime genootschappen kwamen veel voor in boeken van grote schrijvers uit deze tijd; denk hierbij aan de romans van Balzac, Goethe en Dickens, maar ook in de opera’s van bijvoorbeeld Mozart en Verdi.
Het geloof in dit soort complottheorieën was dan ook niet alleen weggelegd  voor de ‘simpele zielen’, maar ook voor de intellectuele elite.

Ook nu nog vinden de denkbeelden uit de Protocollen een publiek. In de nasleep van 9/11 bijvoorbeeld, werd het idee dat er een geheim Joods genootschap bestaat dat hongert naar macht, weer nieuw leven ingeblazen. Vooral in het Midden-Oosten, maar ook elders in de wereld gingen er geruchten rond dat ‘de Joden’ verantwoordelijk waren voor de aanslagen. Aangezien deze groep ook de media in handen zou hebben, zouden de Joodse mensen voorbereid zijn op de aanslagen en deze dag niet naar het werk zijn gekomen.
De ideologie zoals beschreven in de Protocollen leeft dus nog steeds voort en laait op wanneer een individu of een groep hier een aanleiding voor vindt.

Oorsprong

De fysieke geschiedenis van de Protocollen gaat terug tot 1897, toen het in gebrekkig Frans geschreven document uit de archieven van de Vrijmetselaars Loge Mizraim in Parijs werd gestolen door de jood Joseph Schorst, die het voor 2.500 Franc verkocht aan de Russische inlichtingenofficier Justine Glinka. Zij overhandigde het samen met een Russische vertaling aan de Russische autoriteiten, met de bedoeling het aan de Tsaar voor te leggen. Dat werd echter getraineerd en Glinka bezorgde later een kopie ervan o.a. bij de Russische Professor Sergej A. Nilus, die het in 1901 in het Russisch publiceerde. Inmiddels waren ook de verslagen (protocollen) van het eerste Joodse Wereldcongres in Bazel in 1897 aan het licht gekomen, waarvan de inhoud grotendeels overeenstemde met die van de in Parijs gestolen “Protocollen”.
Professor Nilus publiceerde in 1917 een actuele vertaling, welke echter door het communistisch regime werd vernietigd en tot subject voor standrechtelijke executie voor bezitters ervan werd gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *