Het getal van Het Beest

In een merkwaardige en mysterieuze passage schrijft Johannes in Openbaring 13: “Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt. Dit is verstandig om te doen: reken het getal van het beest uit. Want met het getal wordt een mens bedoeld, en zijn getal is 666.1

Wiskundig

Volgens wiskundigen is het getal 666 bijzonder, want het is een zogeheten driehoeksgetal, en die zijn zeldzaam.

Driehoeksgetallen en de bijbehorende formule

Het getal 6 is bijvoorbeeld zo’n driehoeksgetal. Je kunt van enen namelijk een mooie driehoek vormen en als je die bij elkaar optelt, krijg je 6. Het getal 666 kun je precies zo stapelen tot de onderste rij met 36 enen. 666 is dus, anders gezegd, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 en zo door tot 36 bij elkaar opgeteld.
De getallen op een normaal roulettewiel tellen dus ook op tot 666. En 36 is trouwens zelf ook weer een driehoeksgetal: het is 1 + 2 + 3 en door tot 8.
In Romeinse cijfers wordt het getal 666 gevormd door alle mogelijke cijfers, uitgezonderd de M (1000), achter elkaar te plaatsen van hoog naar laag, dus DCLXVI (D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1).

Keizer Nero

In de tijd dat Johannes de Openbaring opschreef werd er veel gematria2 toegepast: een wiskundige benadering van letters. Elke letter staat dan voor een getal. De A is bijvoorbeeld 1, de B een 2, enzovoorts. Daar waren vaste waarden voor. Monniken hebben eindeloos de getalswaarde van allerlei namen zitten berekenen en allerlei oplossingen bedacht.

Een van de laatste ‘oplossingen’ is dat 666 staat voor internet, want w = 6 en www is dus 666. Met een andere berekening kom je op Hitler uit. De meest waarschijnlijke oplossing is echter keizer Nero. Als je zijn naam Aramees uitspreekt maar met Griekse letters noteert, krijg je ‘Nrwn Qsr’: N = 50, R = 200, W = 6, N = 50, Q = 100, S = 60, R = 200. Reken maar na, zo kom je op 666. Overigens, als je dit toepast bij het Griekse woord voor ‘Beest’, levert dat ook 666 op.

Nog meer 666

De afgelopen jaren werden de sinistere drie zessen op de volgende plaatsen aangetroffen:

  • In de glazen piramide voor het Louvre, die uit 666 platen glas zou bestaan. Dit bouwwerk, ontworpen door de Chinese architect Ming Pei en voltooid in 1988, zou zich bovendien bevinden op een snijpunt van krachtlijnen en daardoor werken als een katalysator voor kosmische energieën die de Parijse machthebbers beïnvloeden.
  • Op Griekse identiteitskaarten, wat voor duizenden Grieken reden was om in 1986 te demonstreren voor het parlementsgebouw in Athene. Alle kaarten zouden beginnen met drie zessen.
  • In de naam en het adres van president Reagan, die voluit Ronald Wilson Reagan heet, drie namen van zes letters. Na zijn presidentschap verhuisde Reagan naar Californië, 666 St. Cloud Drive. Reagan, niet de minst bijgelovige president van de VS, liet zijn adres veranderen in 668 St. Cloud Drive.
  • In Engelse nummerborden die hun eigenaars niets dan ongeluk brachten. Een autobezitter doorstond een aanval van een hondsdolle vos en 22 kamikazeduikvluchten van vogels. Een moordenaar werd naar eigen zeggen tot zijn daad gedreven door het 666-nummerbord van zijn vrachtwagen. Wat er ook van waar mag zijn: het Britse kentekenregistratiebureau geeft sinds 1990 geen 666-nummerborden meer uit.
  • In het merkteken dat stemmers bij het referendum in Zuid-Afrika in maart 1992 op hun hand kregen om te voorkomen dat iemand meer dan eens zijn stem zou uitbrengen. Leden van de Pinkster-gemeente vermoedden in die veeg van een vloeistof die alleen zichtbaar was onder een ultraviolette lamp het Merkteken van het Beest.
  • In de naam van computertycoon Bill Gates (voluit William Henry Gates III), de baas van het Microsoftimperium. Vervang de letters van ‘Bill Gates’ door ASCII-waarden en tel er drie bij op. De uitkomst is 666.

Einde der tijden

De corona-uitbraak werd door de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO inmiddels bestempeld als een pandemie. Veel gelovigen vroegen zich af of deze wereldramp tot de ‘tekenen der tijden’ behoort waarover de Bijbel spreekt. Leven we inderdaad in de eindtijd? Wat heeft het getal 666 met het coronavirus te maken?

De letters van corona vormen de getallen 3 + 15 + 18 + 15 + 14 + 1 = 66 en heeft 6 letters = 666.

Toen het virus wereldwijd om zich heen greep en een vaccin de enige oplossing leek, gaven sommigen aan bang te zijn via dit vaccin het ‘merkteken’ van het beest geïnjecteerd te krijgen, zoals beschreven staat in Openbaring 13. En waarom duikt de naam van Bill Gates iedere keer op in deze context?

Liefdadigheid van Bill Gates

Bill Gates, oprichter van softwareconcern Microsoft, is een van de rijkste personen ter wereld. Hij heeft zijn goededoelenfonds, de ‘Bill & Melinda Gates Foundation’ ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Zijn fonds redde de afgelopen twee decennia veel levens in arme landen door grootscheeps in te zetten op de strijd tegen ziekten als aids, malaria en tuberculose. In zes jaar tijd schonk Gates ruim 1,5 miljard dollar aan de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) om onder meer de ontwikkeling van coronavaccins te bevorderen.
Doel: een vaccin voor alle ruim 7 miljard aardbewoners. Maar is hij echt een filantroop? Of heeft hij een verborgen agenda?

Bill Gates (1955- )

Geplande actie

In 2015 voorspelde Gates in een toespraak dat de eerstkomende wereldramp waarschijnlijk geen atoomramp, maar een pandemie zou zijn,” vertelt journalist Pieter Beens. “Deze uitspraak van Gates wordt uit zijn verband getrokken en is voor complotdenkers reden genoeg om te vermoeden dat de coronacrisis een geplande actie is. Ik geloof daar niet in. Diverse virologen waarschuwden al lange tijd voor pandemieën veroorzaakt door virussen. Dat Gates gezegd heeft dat er een pandemie aan komt, zegt dus niets.

Merkteken van het beest: 666

Wie Gates’ verstand van computers combineert met de invloed die hij met zijn donaties aan het WHO zou kopen én zijn pleidooi voor vaccins, zou maar één conclusie kunnen trekken: met de door Gates gesponsorde vaccins wordt straks een chip ingebracht waarmee het ‘merkteken van het beest’ uit Openbaring 13 werkelijkheid wordt, schrijft Beens. “En is dat niet precies wat een vorig jaar door Gates ingediend octrooivoorstel – waarvan het nummer ook nog eens drie zessen bevat – beoogt?”

Chip in het vaccin

In de radio-uitzending licht Beens toe waarom dit scenario volgens hem niet aannemelijk is. “Het klopt dat Gates geld verdient met het produceren van coronavaccins. Maar het verhaal dat er stiekem een chip in dit coronavaccin zou worden geplaatst zodat Gates de hele wereldbevolking aan zich kan onderwerpen, is heel ver gezocht. Er bestaan simpelweg geen vloeibare chips die door de dunne naald passen waarmee wordt gevaccineerd. Daarnaast is het coronavaccin niet verplicht; iedereen heeft het recht om dit vaccin te weigeren.”

Hoe werkt chippen wel? Met een wat grotere, holle naald wordt een microchip van één centimeter lang en een paar millimeter dik onderhuids geïnjecteerd. Dit zijn de afmetingen van de kleinste chip die bijvoorbeeld bij dieren wordt ingebracht. Een microchip-implantaat is gebaseerd op radio-frequency identification (RFID).

Onderzoek

Tim Verheyden is reportagemaker en expert desinformatie. Ook hij deed onlangs onderzoek naar alle theorieën omtrent Bill Gates die vooral online de ronde doen. Hij schrijft: “In een interview met CNN uit 2013 zegt Gates: ‘We geloven dat er in dit decennium ongelofelijke vooruitgang kan worden geboekt, zowel bij het uitvinden van nieuwe vaccins als bij het zorgen dat ze terechtkomen bij alle kinderen die ze nodig hebben. We hebben nog maar een stuk of zes of zeven vaccins nodig – en dan heb je alle instrumenten om de kindersterfte te verminderen, de bevolkingsgroei terug te dringen, en alles – de stabiliteit, het milieu – heeft daar baat bij.’

Die laatste uitspraak van Gates wordt door velen geïnterpreteerd als ‘vaccins gebruiken om de wereldbevolking uit te dunnen’,” zegt Verheyden. “Alleen is er een verschil tussen populatie uitdunnen en populatiegróéi uitdunnen. Hier zegt hij duidelijk populatiegroei. Het is een sociologische redenering. Hij gelooft dat vermindering van kindersterfte de populatiegroei kan verminderen. In veel landen waar veel kindersterfte is, hebben families gemiddeld meer kinderen. Waar minder kindersterfte is, hebben mensen ook minder kinderen. De video waarbij dat stuk uit zijn context wordt gerukt, ging viraal en is meer 700.000 keer bekeken en meer dan 40.000 keer gedeeld op Facebook. De oude video duikt vandaag weer op en voedt de complottheorieën.


1 Toen zag ik uit de aarde een ander beest komen. Het had net als het Lam twee horens op zijn kop, maar het sprak als de draak. Het nam alle macht van het eerste beest over. Het tweede beest zorgde ervoor dat alle mensen het eerste beest gingen aanbidden. En het deed grote wonderen. Het liet zelfs vuur uit de hemel komen voor de mensen. Omdat het tweede beest zoveel macht had gekregen van het eerste beest en zulke wonderen kon doen, gehoorzaamden de mensen hem. Toen zei het tweede beest tegen de mensen dat ze een beeld moesten maken van het eerste beest. Dat deden ze en ze aanbaden dat beeld. En het tweede beest kreeg de macht om dat beeld levend te maken. Daardoor kon het beeld van het beest ook spreken. En het doodde alle mensen die het beeld niet wilden aanbidden. Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen.  Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt. 
Dit is verstandig om te doen: reken het getal van het beest uit. Want met het getal wordt een mens bedoeld, en zijn getal is 666.

2 Gematria is een vorm van numerologie. Het gaat om een geheime leer van kabbalisten die woorden in getallen en getallen in woorden omzetten met de bedoeling verborgen verbanden tussen verschillende begrippen te ontdekken. Hierbij gingen zij ervan uit dat een gelijke getalswaarde betekenisvol was en twee of meerdere woorden, met name de dingen waar ze naar verwezen, drager waren van gelijke (goddelijke) eigenschappen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *