Wie of wat zijn de Quakers?

Quakers, ook bekend als het Religieus Genootschap van Vrienden, zijn een religieuze beweging die in de 17e eeuw in Engeland ontstond. De beweging werd opgericht door George Fox, die geloofde dat ieder mens een direct contact met God heeft en dat dit contact niet via een priester of andere tussenpersoon hoeft te lopen.