Wie of wat zijn de Quakers?

Onlangs volgde ik een Netflix serie waarin een van de hoofdpersonen een Quaker was. Omdat ik geen goed beeld had van wat dat inhield ben ik op het internet te rade gegaan en vond dit:

Quakers: een religieuze beweging met een lange geschiedenis

Quakers, ook bekend als het Religieus Genootschap van Vrienden, zijn een religieuze beweging die in de 17e eeuw in Engeland ontstond. De beweging werd opgericht door George Fox1, die geloofde dat ieder mens een direct contact met God heeft en dat dit contact niet via een priester of andere tussenpersoon hoeft te lopen.

Quakers zijn pacifisten en geloven in gelijkheid voor iedereen, ongeacht ras, geslacht of sociale status. Ze zijn ook bekend om hun inzet voor sociale rechtvaardigheid en vrede.

Geschiedenis

George Fox werd geboren in 1624 in Leicestershire, Engeland. Op jonge leeftijd begon hij zich te interesseren voor religie. Hij was teleurgesteld in de gevestigde kerken, die hij als corrupt en oneerlijk beschouwde.

In 1647 had Fox een religieuze ervaring die zijn leven veranderde. Hij was ervan overtuigd dat hij een rechtstreekse boodschap van God had ontvangen. Deze boodschap was dat ieder mens een geestelijk licht in zich heeft, dat hem of haar kan leiden naar God.

George Fox (1624-1691)

Fox begon zijn boodschap te delen met anderen. Hij reisde door Engeland en preekte over de noodzaak van een persoonlijke relatie met God. Zijn boodschap werd door veel mensen aanvaard en er ontstond een nieuwe religieuze beweging.

Geloof en praktijk

Quakers zijn pacifisten en geloven in gelijkheid voor iedereen, ongeacht ras, geslacht of sociale status. Quakers hebben geen officiële leerstellingen of dogma’s. Ze geloven dat ieder mens zijn of haar eigen weg naar God moet vinden.

Quakers komen samen in vergaderingen om te bidden en te mediteren. In deze vergaderingen is er geen predikant of voorganger. De deelnemers worden uitgenodigd om hun gedachten en gevoelens te delen.

Quakers in Nederland

In Nederland zijn er ongeveer 1.000 Quakers. Ze zijn verenigd in het Genootschap van Vrienden in Nederland. Ze zijn actief in verschillende sociale en maatschappelijke projecten. Ze zetten zich in voor vrede, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

Bekende Quakers

Een aantal bekende Quakers zijn:

  • George Fox (1624-1691), de stichter van de Quakerbeweging
  • William Penn (1644-1718), de stichter van de staat Pennsylvania
  • Lucretia Mott (1793-1880), een voorvechtster van vrouwenrechten
  • Aletta Jacobs (1854-1929), de eerste vrouwelijke arts in Nederland
  • Nelson Mandela (1918-2013), de eerste zwarte president van Zuid-Afrika

1 George Fox was de zoon van een wever, Christopher Fox, en werd opgevoed in de traditie van de Anglicaanse Kerk. Al vanaf jeugdige leeftijd toonde Fox grote interesse in religieuze zaken en in de Bijbel. Hij ging in de leer bij een schoenmaker, maar keerde zich op 19-jarige leeftijd af van zijn familie en vrienden en begon een spirituele zoektocht naar verlichting.
Hij streefde naar eenvoud in het leven en was wars van luxe. Na drie jaar van rusteloos rondreizen door Engeland kwam hij tot het inzicht dat de waarheid alleen te vinden was in het innerlijk licht, het besef dat er iets van God in ieder mens is, wat door ieder mens ervaren kan worden. Hij begon zelf te preken en werd vanwege zijn uitingen gedurende zijn leven in totaal acht keer gevangen gezet, aangezien het afwijken van het door de staatskerk en de wet voorgeschreven handelen niet werd getolereerd.
Fox ging ijveren voor een wetswijziging die vrijheid van godsdienstuitingen zou toestaan. De Act of Toleration werd in 1689 aangenomen, kort voor zijn dood. Zijn integriteit en overtuigingskracht trokken echter vele volgelingen aan, en hieruit ontstond langzamerhand het Genootschap der Vrienden (Society of Friends). Fox zette hiervoor zelf de organisatie op en ondernam missionaire reizen naar Ierland, Holland, Amerika en West-Indië. Hij trouwde in 1669 met Margaret Fell.

Fox was niet onder de indruk van de geestelijken in het zeventiende-eeuwse Engeland. De bevestiging dat zijn minachting juist was, ontving hij op een zondagochtend direct van God: 
De Heer openbaarde mij dat een opleiding in Oxford of Cambridge niet genoeg was om mensen te bekwamen voor het predikantschap. 
Fox spreekt hier over een goddelijk geïnspireerd inzicht in een religieuze waarheid. De gevolgen die voortvloeiden uit zijn bewustwording van deze mogelijkheid, waren talrijk. Het betekende vooral dat het niet nodig was om je te wenden tot de gevestigde kerk en haar predikanten om God en Zijn wil voor de wereld te leren kennen.

Fox kreeg een reeks openbaringen: God zetelt niet in de religieuze gebouwen die mensen voor Hem hebben gebouwd, de gevestigde geestelijkheid heeft niet het ware geloof. Het was zijn persoonlijke roeping om mensen te brengen tot de geest van Christus die in hen was. 
Deze kwestie zag ik niet met de hulp van mensen of in een brief, hoewel ze opgeschreven zijn, maar ik zag ze in het licht van de Heer Jezus Christus en door Zijn onmiddellijke geest en macht….

Fox ging in 1647 zijn boodschap uitdragen aan het Engelse volk. Zijn eerste volgelingen kregen de bijnaam quakers omdat men zei dat ze beefden of bibberden van religieuze ijver. Hij onderwees over het kwaad van de gevestigde religies en de voordelen van zijn eigen leer van directe openbaring door middel van innerlijk licht. Hij verkondigde tevens zijn andere religieuze overtuigingen, zoals het schuwen van religieus gezag en het verzet tegen oorlog en slavernij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *