Donald Trump en de rechtszaken


Op 31 oktober 2023 lopen er een aantal rechtszaken tegen Donald Trump. Wat is de stand van zaken?

Civiele zaken

 • E. Jean Carroll vs. Donald Trump: Carroll beschuldigt Trump van seksueel misbruik in 1996.
  Een jury oordeelde op 9 mei 2023 dat Trump Carroll lasterlijk had beschuldigd van liegen over het incident. In mei achtte een rechtbank Trump aansprakelijk voor seksueel misbruik en laster, al kon hij niet aansprakelijk gesteld worden voor verkrachting.
  Carroll kreeg 5 miljoen dollar schadevergoeding. Omdat het om een civiele zaak ging, kon Trump niet strafrechtelijk vervolgd worden. De andere zaak, opnieuw een civiele rechtszaak, waarin Carroll een schadevergoeding van 10 miljoen eist, start in januari 2024.
 • Stormy Daniels vs. Donald Trump: Daniels beschuldigt Trump van het betalen van zwijggeld om een affaire met haar geheim te houden.
  Trump ontkent de affaire, maar heeft toegegeven dat hij Daniels 130.000 dollar betaalde, maar gaf dat bedrag aan als “juridische kosten” voor de verkiezingscampagne. Dat is strafbaar. De rechtszaak is nog in behandeling. Het proces zal ten vroegste pas in januari 2024 kunnen starten. De verdediging pleitte voor het late voorjaar. Een veroordeling zal waarschijnlijk niet leiden tot een gevangenisstraf. Ook Trumps presidentskandidatuur voor 2024 komt waarschijnlijk niet in het gedrang.
 • Smaadzaak tegen Summer Zervos: Een jury in New York oordeelde op 21 juni 2023 dat Trump Zervos heeft beledigd door te ontkennen dat hij haar in 2007 seksueel heeft aangerand.
  Trump moet Zervos een schadevergoeding betalen van 2 miljoen dollar.
E. Jean Carroll na de uitspraak

In de zaak van Carroll heeft Trump een zware nederlaag geleden. De uitspraak dat hij Carroll heeft misbruikt, is een belangrijke stap in de richting van een veroordeling. In de zaak van Daniels is het nog te vroeg om te zeggen hoe deze zal aflopen.

Stormy Daniels en Summer Zervos samen met Donald Trump

Strafrechtelijke zaken

 • New York Attorney General’s Office v. Donald Trump: Het kantoor van de procureur-generaal van New York onderzoekt of Trump en zijn bedrijf, The Trump Organization, belastingontduiking, huurdiscriminatie en fraude hebben gepleegd. Dit onderzoek is nog in volle gang.
 • New York State Attorney General vs. Donald Trump Jr., Ivanka Trump, en Eric Trump: Deze zaak is vergelijkbaar met de zaak tegen Donald Trump, maar richt zich op de kinderen van Trump.
  De zaak is nog in behandeling.
 • District of Columbia vs. Donald Trump: De District of Columbia beschuldigt Trump van aanzetten tot opstand in de aanloop naar de aanval op het Capitool op 6 januari 2021. Anderhalf jaar lang onderzocht een commissie van het Huis van Afgevaardigden de rol van Trump. Een rapport van 845 pagina’s lang besloot uiteindelijk dat Trump “een uitgebreid plan had bedacht om de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken“. De commissie beschuldigt Trump van het aanzetten tot een opstand en samenzwering tegen de VS en vraagt strafrechtelijke vervolging. In november 2022 stelde de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland een onafhankelijke aanklager aan om de zaak te onderzoeken.
  Jack Smith, die ook op de Mar-a-Lagozaak werkt, onderzoekt ook breder of Trump de verkiezingsnederlaag van 2020 heeft proberen te voorkomen. Hij zal onder meer met het rapport van de commissie aan de slag gaan. Smith heeft ervoor gezorgd dat Trumps vicepresident Mike Pence moest getuigen. Zijn getuigenis gebeurde achter gesloten deuren, dus informatie daarover is nog niet bekend. In eerdere verklaringen had Pence wel gezegd dat Trump “iedereen die die dag in het Capitool was, in gevaar heeft gebracht – zelfs zijn eigen familie”. Ook Jared Kushner, Trumps schoonzoon en voormalig adviseur van het Witte Huis, moest in juni getuigen. De rechter besliste dat Trump in afwachting van de start van zijn proces wordt vrijgelaten. Dat proces zal starten op 4 maart 2024. Enkele politieagenten die gewond raakten tijdens de bestorming, hebben Trump wel al aangeklaagd. Trump ging daar tegen in, maar in maart dit jaar besliste een advocaat dat hij wel degelijk verantwoordelijk kan gesteld worden voor hun verwondingen.
 • Georgia Attorney General vs. Donald Trump: De Georgia Attorney General beschuldigt Trump van het vervalsen van kiesbrieven in de 2020 presidentsverkiezingen.
  Meteen nadat hij de presidentsverkiezingen van 2020 had verloren, riep Trump dat de verkiezingen “gestolen waren”. In die logica zette Trump de kiesautoriteiten in de staat Georgia onder druk om voldoende stemmen “te vinden”. “Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden“, zei hij toen aan de verantwoordelijke Republikeinse staatssecretaris in Georgia, Brad Raffensperger, in een gelekt telefoongesprek.
  De speciale jury in Fulton County klaagt ook 18 medestanders aan, onder wie advocaat Rudolph Giuliani en stafchef Mark Meadows. Trump had tot 25 augustus de tijd om zich vrijwillig aan te geven aan de autoriteiten in Fulton County. Iets wat hij in de avond van 24 augustus gedaan heeft, en wat meteen de eerste politiefoto (“mug shot”) ooit van een voormalig Amerikaans president opleverde.  
  Trump heeft geweigerd om te verschijnen voor een Grand Jury in deze zaak.
  De jury sprak met 75 getuigen en kwam tot een eindrapport. De aanklacht is daar nu het resultaat van. De aanklagers hebben gevraagd om het proces in oktober 2023 al van start te laten gaan. Volgens experts, zoals advocaat en opiniemaker David French is dit wel de sterkste zaak tegen Trump, omdat het bewijs zo sterk is.
 • Vertrouwelijke documentenzaak: Trump wordt beschuldigd van het niet retourneren van vertrouwelijke documenten aan het Congres na zijn presidentschap.
  In augustus 2022 viel de FBI op basis van een huiszoekingsbevel Trumps residentie Mar-a-Lago in Florida binnen en vond er een 100-tal geclassificeerde documenten. Daar is recent een speciale raadsman voor aangesteld door het ministerie van Justitie.
  Jack Smith, de raadsman in kwestie, onderzoekt op welke manier Trump met gevoelige overheidsdocumenten omging na zijn ambtstermijn. Hij zou inbreuken gepleegd hebben op: de spionagewet, obstructie van het onderzoek en het verbergen of vernietigen van overheidsdocumenten.
  Trump pleitte onschuldig en werd op borgtocht vrijgelaten. 
  In juli 2023 raakte bekend dat Trump aan personeelsleden zou hebben opgedragen om camerabeelden op zijn landgoed Mar-a-Lago te wissen, en dat bij de verborgen overheidsdocumenten ook een geheime presentatie over militaire activiteiten in het buitenland hoort. De start van het proces is gepland op 20 mei 2024 in Florida. Alleen al de ­zwaarste ­aanklacht in deze zaak kan de Republikein een celstraf van ­maximaal twintig jaar opleveren.
 • Onderzoek naar Trumps telefoontjes: Het Huis van Afgevaardigden onderzoekt of Trump geheime telefoontjes heeft gepleegd met buitenlandse leiders tijdens zijn presidentschap.

Verwachtingen

De verwachting is dat de rechtszaken tegen Trump nog jaren zullen duren. De strafrechtelijke zaken zijn complex en kunnen tot een rechtszaak voor het Hooggerechtshof leiden. De civiele zaken kunnen tot schadevergoedingen leiden voor de slachtoffers van Trump.

De rechtszaken tegen Trump kunnen een impact hebben op zijn politieke ambities. Als Trump in 2024 opnieuw president wil worden, zullen de rechtszaken een schaduw over zijn campagne werpen.

Internationaal belang

De rechtszaken tegen Trump hebben ook internationaal belang. Ze worden gezien als een test voor de rechtsstaat in de Verenigde Staten.

Mij ontgaat het hoe het mogelijk is dat de Republikeinse partij en de Amerikaanse kiezer Trump als serieuze presidentskandidaat blijven zien. Zeker niet als je de volgende grafiek over “Greatness” van Amerikaanse presidenten ziet (let wel de grafiek is uit 2018, dus van vóór bovenstaande rechtszaken):

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *