Trump na het eerste vonnis -update-

Trump voltooide op maandag 10 juni zijn verplichte reclasserings-interview, dat minder dan 30 minuten duurde en werd gekenmerkt door routinematige vragen en antwoorden. Hij werd geïnterviewd door een reclasseringsambtenaar uit New York City voor een wettelijk verplicht rapport, dat rechter Juan M. Merchan1 zal helpen bij het bepalen van de straf voor Trump op 11 juli.

Het interview, volgens The Associated Press, werd privé afgenomen via videoconferentie. Volgens de staatswet zal het resulterende rapport, dat details kan bevatten over Trump’s veroordeling, sociale, familie- en arbeidsgeschiedenis, opleiding en economische status, vertrouwelijk blijven tenzij de rechter anders beslist.
Kopieën van dit rapport zullen kort voor de veroordeling aan de advocaten en aanklagers van Trump worden verstrekt, zodat beide partijen hun argumenten voor een passende straf kunnen presenteren. Normaal gesproken ontmoeten degenen die in New York zijn veroordeeld voor misdaden, reclasseringsambtenaren face-to-face, zonder advocaten. Nadat de advocaat van Trump, Todd Blanche, er echter bezwaar tegen had gemaakt dat Trump de vragen alleen zou beantwoorden, stond rechter Merchan toe dat Blanche aanwezig was.
Deze regeling heeft geleid tot klachten over een voorkeursbehandeling voor Trump, een claim die werd ontkend door stadsambtenaren die beweerden dat dit mogelijk is voor alle beklaagden.
Er is kritiek geuit op de vermeende speciale regelingen/behandeling voor Trump, Men vermoedt dat Trump een voorkeursbehandeling kreeg van het ministerie van Justitie.

“Dit is gewoon weer een voorbeeld van de dubbele moraal in ons rechtssysteem.”


1 Donald Trump heeft de rechter die toezicht hield op zijn zwijggeldproces – waarin hij schuldig werd bevonden aan alle 34 misdrijven wegens het vervalsen van bedrijfsgegevens – omschreven als een “gecertificeerde Trump-hater”. Anderen zeggen dat Juan Manuel Merchan, rechter bij het Hooggerechtshof van New York County, een harde en no-nonsense maar eerlijke jurist is.
Hij is ook geen onbekende met het drama dat Trump in het rechtssysteem brengt. Juridisch gezien hebben de rechter en de pas veroordeelde misdadiger elkaar al eerder ontmoet.

In 2022 zat rechter Merchan het proces tegen belastingfraude voor, dat leidde tot de veroordeling van de financieel directeur van de Trump-organisatie, Allen Weisselberg.

Hij is ook de rechter in de fraude- en witwaszaak tegen Steve Bannon, een trouwe bondgenoot van Trump. Dat proces begint in september.

Voor, tijdens en sinds het einde van het proces heeft Trump rechter Merchan meedogenloos bekritiseerd, zowel in openbare opmerkingen als op sociale media.
Hij heeft de rechter beschuldigd van vooringenomenheid, belangenverstrengeling en hij herhaalde zijn verdachtmakingen van functionarissen die bij zijn andere processen betrokken waren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *