De Zeven “Millennium Prize” Problemen

Ongeveer honderd jaar geleden sprak David Hilbert, een Duitse wiskundige, over zijn spijt dat er nog drieëntwintig onopgeloste wiskundige puzzels waren. Hij deed dat op het International Congress of Mathematicians.
Vandaag de dag zijn er nog maar drie onopgelost. Maar daarbij kwamen nog vier nieuwe onoplosbare problemen. Inmiddels is er daarvan weer één opgelost, maar zes hebben zich verzet tegen alle pogingen om ze op te lossen.

Het Dunning Kruger effect

Bijna iedereen kan zich een tijd herinneren waarin ze iemand zijn tegengekomen die onbeschaamd verklaarde dat hij gelijk had en de tegenstrijdige mening van alle anderen ongeïnformeerd en gewoon verkeerd was. Soms lijkt het misschien duidelijk dat deze persoon niet weet waar hij het over heeft, maar hij lijkt zich gelukkig niet bewust te zijn van zijn onwetendheid.